Det variable, forbrugsbaserede energitillæg

Energitillægget kort fortalt

Clevers variable, forbrugsbaserede energitillæg er et beløb, der kommer oveni din månedlige abonnementspris.

Hver måned tæller vi sammen, hvor mange kWh du har ladet i alt - både hjemme og ude. Antallet af kWh ganger vi med gennemsnittet af indkøbsprisen på el for måneden inkl. moms, fratrukket en fast grundsats på 0,89 kr./kWh.

Resultatet af udregningen er dit energitillæg. Energitillægget følger altså indkøbsprisen og dit forbrug. Når indkøbsprisen er under 0,89 kr./kWh i gennemsnit, får du ikke noget energitillæg.

Se videoen, hvor vi forklarer lidt mere om energitillægget og baggrunden for det.

Kør med Clever - godkend den nye aftale

Godkender du den nye aftale og vilkår, vi har sendt til dig, fortsætter dit abonnement fuldstændig som det plejer. Det samme gælder, hvis du bliver Clever-kunde i dag.

Det vil sige, at du kan lade på hele Clevers offentlige ladenetværk og få tilbagebetaling, hvis du har Clevers ladeboks hjemme. Det eneste, der ændrer sig, er måden dit energitillæg bliver udregnet på.

Hvis du ikke har godkendt de nye vilkår endnu, har du stadig tid. Du skal blot klikke på linket i en af de e-mails, vi har sendt til dig.

Sæt dit abonnement i bero - helt gratis

Vil du ikke betale energitillæg nu, men gerne fortsætte med Clever, når energitillægget frafalder, skal du først acceptere vilkårene og så sætte dit abonnement i bero. Er dit abonnement allerede i bero, skal du blot acceptere vilkårene.

Du kan sætte gratis i bero i al den tid, energitillægget er i kraft - også selvom du er ny kunde.

Når dit abonnement er i bero, laver vi din ladebrik om til Clever Go, så du kan lade på vores ladenetværk og betale efter forbrug. Hvis du har en Clever-ladeboks hjemme, kan du frit bruge den og fortsat lade intelligent under berostillelsen. Du betaler bare selv for strømmen og får ikke tilbagebetaling fra Clever. Du kan sætte dit abonnement i bero her.

Derfor har kunderne valgt Clever - igen

”Hvorfor har du valgt Clever som ladeløsning til din elbil?” Det spurgte vi ca. 26.000 kunder om, der i løbet af oktober og november valgte at gentegne deres abonnement hos Clever.

En ny mulighed

Skift til Clever Box

Clever Box er til dig, der kører det på din egen måde. Du frikøber Clevers ladeboks og har ikke en fast abonnementsløsning men en månedlig serviceaftale. I stedet betaler du selv for den mængde strøm, du bruger. Når elafgiften er tilbage, får du månedlig afgiftsrefusion.

Præcisering af grundsatsen

Hvorfor hedder grundsatsen 0,89 kr./kWh?

Det gør den, fordi du kun skal tage højde for indkøbsprisen (spotpris) inkl. moms på 0,89 kr./kWh, når du udregner dit energitillæg.

Vi har lavet en dybdegående forklaring af grundsatsen og de forskellige præciseringer i vores FAQ.

Vigtige datoer for dig

1. januar | Det nye energitillæg træder i kraft

Har du accepteret de nye vilkår, vil du fra 1. januar have det variable, forbrugsbaserede energitillæg. Ellers er alt som det plejer.

Har du ikke accepteret, stiger dit midlertidige, faste energitillæg fra denne dato.

Ombestemmer du dig, kan du stadig nå at acceptere. Du skal blot klikke på linket i en af de e-mails, vi har sendt til dig.

31. marts | Sidste chance for at fortsætte

Hvis du vil være sikker på at fortsætte med at køre med Clever fra 1. april, skal du allersenest acceptere de nye vilkår d. 31. marts.

1. april | De nye priser træder i kraft

Den nye abonnementspris for dit Clever-abonnement træder i kraft fra 1. april. Det betyder, at din nye pris vil fremgå af din Betalingsservice-oversigt i slutningen af marts.

Har du ikke accepteret de nye vilkår, er du ikke længere Clever-kunde fra denne dato.

Forstå energitillægget til leasede firmabiler

For leasede firmabiler - dvs. medarbejdere med et Clever Complete abonnement - beregnes energitillægget lidt anderledes end for private abonnementskunder.

Spørgsmål om udregning af energitillæg og tilbagebetalingssats

Hvorfor følger tilbagebetaling og energitillæg ikke samme takst?

Det er vigtigt at understrege, at energitillægget og tilbagebetalingen ikke har noget med hinanden at gøre.

Når du accepterer den nye aftale, får du selvfølgelig stadig tilbagebetaling af ladeboksens forbrug, fuldstændig som i dag.

Det variable, forbrugsbaserede energitillæg gælder for alle vores abonnementskunder (undtagen Clever Mini), uanset om de har ladeboks eller ej.

Vi har derfor valgt at tage udgangspunkt i den gennemsnitlige indkøbspris på el i Danmark, da det er det mest gennemsigtige og lettest at forstå for alle vores kunder.

Du kan læse en grundig gennemgang af regnestykket og energitillæggets grundsats her.

Hvorfor udregner I ikke efter den reelle elpris på ladetidspunktet?

Det er der flere grunde til, at vi ikke gør:

Først og fremmest handler det om, at du fortsat skal kunne lade, når du har brug for det, uden at tænke over, hvad elprisen er - især når du lader på vores offentlige ladenetværk.

Når du lader hjemme, kan du stadig opnå gevinst på din tilbagebetaling, hvis du benytter dig af vores intelligente opladning.

Det er desuden kun hos vores Clever Power-kunder, at vi har adgang til husstandens elmåler, så vi kan samkøre opladning og timepriserne og udregne energitillægget på den baggrund. Derfor har vi valgt én løsning for alle kunder, uanset om de lader hjemme, ude og med eller uden Clever Power.

Er de 0,89 den rene, rå elpris, og inkluderer den også elafgift? 

De 0,89 kr./kWh er indkøbsprisen (spotprisen) på strøm inkl. moms. Den er ikke inklusiv elafgift eller tariffer, fordi vi vil gøre regnestykket så simpelt som muligt for dig.

Du kan læse mere om grundsatsen og udregningen af energitillægget her

Kan det overhovedet betale sig at køre elbil fremfor diesel?

Ja, det kan det godt.

FDM udtalte i DR TV-Avisen den 18. august 2022, at elprisen skal op på 10 kr., før at det ikke længere kan betale sig at køre elbil.

Så trods rekordhøje energipriser står elbilen økonomisk set stadig stærkt over for benzinbilen, hvis blot du er opmærksom på, hvornår du sætter bilen til opladning hjemme.

Selv med høje elpriser er en variabel elaftale fordelagtig, hvis du ønsker at lade billigst muligt som elbilist.

Derudover er elbilen generelt billigere end fossilbilen, fordi den har et lavere værditab og lavere udgifter til service og reparation. Derudover kan du ofte parkere gratis i større byer, bankerne giver mere fordelagtige lån, og så er ejerafgiften lavere end for benzin- og dieselbilerne.

Hvad koster det at lade på ladenetværket?

Opladning på vores ladenetværk er stadig en del af din abonnementspris - her er der ikke lavet noget om. 

Der er kun én forskel: De kWh, som du lader på ladenetværket, tæller vi med, når vi opgør dit månedlige energitillæg. Så har du ladet 200 kWh ude og 200 kWh hjemme i en måned, skal du betale energitillæg for 400 kWh. 

Du kan med andre ord lade din bil, hvor og hvornår det passer dig, ude som hjemme. Det er kun dit samlede kWh-forbrug, der betyder noget for størrelsen på dit energitillæg.

Spørgsmål om abonnementer og Clever Power

Hvad får man ud af selve abonnementet - altså de 799 kr?

Det er flere år siden, vi sidst regulerede vores abonnementspriser. Derfor har vi valgt at regulere dem i 2023.

Derfor er det kun selve prisen på det månedlige abonnement, vi ændrer. Alle fordelene forbliver de samme.

Derfor vil du som Clever-kunde stadig få:

 • Opladning når det passer dig – hjemme, ude, på arbejdet eller på farten
 • Adgang til Danmarks største ladenetværk, som vokser dag for dag
 • Automatisk tilbagebetaling af ladeboksens strømforbrug brugt på opladning, når du lader hjemme på en del af de strømomkostninger, du betaler til din el-leverandør*
 • Intelligent opladning på Clevers ladeboks hjemme, der tager højde for både elpris, CO2-aftryk og elnettets belastning
 • Mulighed for rabat på dit opladningsabonnement, hvis du vælger Clever som elselskab og har en
 • Clever-ladeboks hjemme.
 • Overblik over ladepunkter og ladeforbrug med Clevers app
 • 24/7 kundesupport

*Tilbagebetalingssatsen er fortsat beregnet på baggrund af gennemsnit af strømpris i Danmark i tidsrummet kl. 23-06.

Hvad med Clever Power?

Du skal også betale energitillæg, hvis du er Clever Power-kunde.

Men det er vigtigt at påpege, at alt er, som det plejer, med dit Clever Power-abonnement:

 1. Du slipper stadig for at lægge ud for strømmen til opladning og den efterfølgende tilbagebetaling.
 2. Du har stadig mulighed for at få rabat på dit ladeboksabonnement
 3. Du får stadig strøm til indkøbspris, time for time.

Det variable og forbrugsbaserede energitillæg ændrer altså ikke ved, at vi stadig modregner strømmen, du bruger på Clever-ladeboksen til opladning 1:1, så længe du bruger intelligent opladning. Og får du rabat på ladeboksabonnementet, fortsætter det uændret.

Eneste forskel er, at energitillægget nu er variabelt og udregnes på baggrund af dit månedlige kWh-forbrug, ude som hjemme.

Hvorfor går I væk fra flatrate, som er hele grundlaget for jeres abonnement? 

Vi tror fortsat på, at vores abonnementer til en fast pris er den rigtige løsning, også i fremtiden, fordi de gør det nemt at vælge elbilen frem for fossilbilen.

Det forbrugsafregnede energitillæg og ensretningen af vilkår og priser er derfor ikke enden på vores abonnementer. Men i en tid, hvor elpriserne har historisk høje udsving og Europa generelt er udfordret på energiforsyningen, må vi alle tage ansvar for at forbruge mindre energi. Det rimer ikke med et flatrate-abonnement.

Derfor har vi indført det variable, forbrugsbaserede energitillæg, men samtidig indbygget en grænse, hvor det frafalder, og vi kan fortsætte med flatrate for alle.
Det, mener vi, er opladning med omtanke - nu og fremover.

Kan man beholde sit nuværende abonnement helt indtil april? 

Hvis du ikke accepterer Clevers nye vilkår inden udgangen af marts måned, vil dit abonnement ophøre d. 31. marts, og du vil derfra ikke længere være kunde hos Clever.

Bliver det ikke uforholdsmæssigt dyrt for network-kunder, når de ikke kan lade på billigere tidspunkter?

I de nye abonnementspriser skelner vi ikke længere prismæssigt imellem, om du har ladeboks hjemme eller ej.

Så fremover bliver dit abonnement lidt dyrere, hvis du har et af vores Network-abonnementer. Det er dog ikke uforholdsmæssigt dyrere.

Den nye pris skyldes bl.a., at vores netværkskunder oftere er nødt til at lade på tidspunkter af døgnet, hvor strømmen ikke er billig. Hvilket er helt naturligt, når man lader på vores offentlige ladenetværk.

Vores kunder med en Clever-ladeboks og intelligent opladning lader omvendt oftere, når strømmen er billigere. Det er grunden til, at vi har ensrettet priserne på de to abonnementstyper fremover.

Spørgsmål om berostillelse og opsigelse

Jeg vil gerne forblive i bero, skal jeg alligevel acceptere vilkår?

Ja. Den nye aftale ændrer ikke ved din berostillelse, og accepterer du den, fortsætter du som kunde hos Clever, og du kan fortsat have dit abonnement i bero, så længe energitillægget er i kraft.

Jeg har sat mit abonnement i bero. Hvad sker der, hvis jeg accepterer de nye vilkår?

Din berostillelse fortsætter, når du accepterer den nye aftale. Og du kan fortsat være i bero, så længe energitillægget er i kraft.

Hvis jeg ikke vil godkende den nye aftale, hvem betaler for nedtagning af ladeboksen?

Hvis du ikke godkender den nye aftale, bliver dit abonnement opsagt af Clever pr. 1. april. Ladeboksen er Clevers ejendom, så vi sørger for at nedtage den uden beregning.

Hvis du selv opsiger dit abonnement inden d. 31. marts, er du ansvarlig for at returnere ladeboksen til os.

Du kan vælge at få din egen elektriker til at afmontere ladeboksen og sende den ind til os - vi sender dig en returkasse og pakkelabel.

Alternativt kan vores elektriker stå for nedtagningen og returneringen. Det koster 1800 kr., hvis du opsiger inden d. 31. marts. Det gælder uanset, hvornår du har fået sat ladeboksen op.

Er det lovligt for jer at opsige kunder?

Ja, det fremgår direkte af vores aftalevilkår, at vi kan opsige aftalen. Det er selvfølgelig ikke noget, vi ønsker at gøre. Men vi synes, du aktivt skal vælge Clever til, fordi det variable, forbrugsbaserede energitillæg er en større vilkårsændring for dig.

De rekordhøje energipriser rammer også Clever, fordi vores produkter er direkte forbundet til strømpriserne. Så hvis vi på sigt skal være økonomisk bæredygtige, er vi derfor nødt til at tage den nye virkelighed alvorligt. Det betyder desværre også, at vi har været nødt til at opsige din abonnementsaftale med virkning fra 31. marts 2023. Men med et enkelt klik kan du nemt fortsætte med at køre med os.

Er det lovligt at kræve et tillæg, som kunderne ikke kender størrelsen på, når de lader? 

Ja, det mener vi. Beskrivelsen opfylder kravene efter forbrugeraftalelovens § 8, stk. 1, nr. 7. Det skal også ses i lyset af, at det variable element er bundet til svingninger i børsen på Nord Pool, som Clever ikke har indflydelse på, og vi vil derfor aldrig kunne fastsætte energitillægget vilkårligt.

Udover den juridiske hjemmel, så mener vi også, at den variable løsning er mest fair. Især for dig. Det variable energitillæg er nemlig udregnet med den gennemsnitlige indkøbspris på strøm over hele døgnet den måned, hvor forbruget har fundet sted - ikke i den foregående måned eller som en prognose af den kommende måned. På den måde risikerer vi ikke at opkræve et fast et energitillæg, der er for højt.

Selvfølgelig kender du ikke elprisen forud. Det gør vi heller ikke. Det er derfor, vi præciserer, at det udelukkende er indkøbsprisen, du skal holde øje med. Og fordi vi klart og tydeligt beskriver, hvordan det variable, forbrugsbaserede energitillæg beregnes, kan det efterprøves hver eneste måned.

Vi sidder klar med svar

Har du ikke fået svar på dine spørgsmål her på siden, sidder vi klar med svar på det meste.

Ring til os på 82 30 30 30 eller skriv på energitillaeg@clever.dk

Vi er på telefonerne:
Mandag-torsdag kl. 8:30-15:30
Fredag kl. 8:30-14:30