Til dig med firmabil

Sådan fungerer udvidet tilbagebetaling

Som firmabilsbruger skal du ikke have ekstra omkostninger til bilen. Derfor tilbyder Clever udvidet tilbagebetaling til firmabiler.

Her kan du læse, hvordan udvidet tilbagebetaling adskiller sig fra den almindelige tilbagebetaling, og hvordan det fungerer i din hverdag. 

Kun til dig med firmabil

Clever tilbagebetaler hver måned ladeboksens forbrug brugt på opladning efter den gældende tilbagebetalingssats.

For vores privatkunder udregnes tilbagebetalingssatsen som et gennemsnit af elprisen i tidsrummet kl. 23-06 i en given måned.

Har du en firmabil, kan din arbejdsplads vælge udvidet tilbagebetaling. I så fald er tilbagebetalingssatsen i stedet baseret på et gennemsnit af elprisen over alle døgnets timer.

Da elprisen som udgangspunkt er lavere om natten, betyder det, at den udvidede tilbagebetalingssats vil være højere end den normale. Dermed behøver du ikke altid lade din bil om natten for at matche dit forbrug med tilbagebetalingssatsen.

  1. Scan Clever-ladebrikken hjemme

    Når du har udvidet tilbagebetaling, skal du scanne din Clever-ladebrik, når du lader firmabilen hjemme. Så sikrer vi, at den udvidede tilbagebetaling følger bilen. 

  2. Modtag udvidet tilbagebetaling

    Hver måned modtager du tilbagebetalingen for Clever-ladeboksens forbrug brugt på opladning. Den er udregnet ved at gange forbruget med den udvidede tilbagebetalingssats for måneden.

  3. Arbejdspladsen betaler differencen

    Det er din arbejdsplads, der tegner udvidet tilbagebetaling til de ansattes firmabiler. Det er derfor også dem, der betaler differencen mellem den normale og den udvidede tilbagebetalingssats.

Spørgsmål og svar om udvidet tilbagebetaling

Hvordan får jeg udvidet tilbagebetaling?

Din virksomhed vælger, om de ansattes firmabiler skal have udvidet tilbagebetaling.

Hvis firmabilerne er leaset, foregår tilmelding til udvidet tilbagebetaling via leasingselskabet.

Er bilerne ejet af virksomheden selv, foregår tilmeldingen ved at virksomheden kontakter Clever direkte.

Hvornår er udvidet tilbagebetaling klar?

Din virksomhed kan tilmelde sig udvidet tilbagebetaling allerede nu. Servicen vil dernæst være oprettet efter løbende måned + en måned, og vil være gældende for alle kontrakter i virksomheden. Indtil da fungerer tilbagebetaling som normalt, baseret på elprisen mellem kl. 23-06.

Følg med i tilbagebetalingssatsen

Den udvidede tilbagebetalingssats for januar 2023 er: 

1,64 kr./kWh inkl. moms

Vi udregner og offentliggør tilbagebetalingssatsen for januar måned førstkommende hverdag i februar.

Sådan udregner vi tilbagebetalingssatsen
Vi udregner tilbagebetalingssatsen som et gennemsnit af elprisen i den netop overståede måned. Ud over selve strømprisen, består satsen af: 

Elafgifter til staten
En fast afgift pr. kWh

Netabonnement til netselskabet
Fast månedlig pris for adgang til elnettet

Transport til netselskabet
Fast pris pr. kWh for brug af elnettet

Elabonnement til elselskabet
Fast månedlig pris for administration

Vi udregner tilbagebetalingssatsen ud fra de fleste elementer, undtagen el- og netabonnement, som man betaler uanset hvor lidt eller hvor meget strøm, man bruger. 

Intelligent opladning

Opladning med omtanke

Slå intelligent opladning til i Clevers app. Så sørger vi for, at styre opladningen efter, hvornår strømmen belaster elnettet mindre. Du kan altid starte opladningen med det samme, hvis du har brug for det.