Vilkår, betingelser og prislister for abonnementsaftaler indgået fra 28. september 2022 til og med 23. november 2022.

Generelle og særlige vilkår, betingelser og prisliste for aftaler indgået før 4. januar 2022 (gyldige indtil 1. april 2022)

Generelle og særlige vilkår, betingelser og prisliste for aftaler indgået før 19. oktober 2021 (gyldige indtil 1. april 2022)

Generelle vilkår og betingelser for aftaler indgået før 1. juli 2021 ekskl. Clever Mini (gyldige indtil 1. april 2022)