Clever Power

Strøm til din bil og bolig

Clever er også et elselskab. Vi leverer strømmen til din bil og din bolig, så du altid har den nødvendige energi til rådighed.

Læs mere og kom med på rejsen - det tager cirka 1 minut at skifte elselskab!

Et simpelt produkt

Energi til indkøbspris

Vi leverer strøm til din bolig til variabel indkøbspris time for time. Det betyder to ting: At prisen afhænger af, hvornår på døgnet du bruger den, og at vi sælger den til dig for samme pris, som vi køber den til – uden avance.

En god nyhed til dig med solceller

Hvis du har egenproduktion af strøm f.eks. solceller, kan du også få glæde af alle fordele i Clever Power.

Det betyder, at du nu også kan få modregnet dit ladeboksforbrug 1:1, når du lader med strøm fra elnettet.

Når du lader din bil med din egenproducerede strøm, bliver du modregnet og får betalt 27 øre/kWh (ekskl. moms).

Det hele samles i din månedlige elregning, så du har et overblik af dit strømforbrug for bil og bolig med alle udregninger. Du slipper derfor også for store udlæg og tilbagebetaling. Gælder også for gruppe 6.

Hvis du vil høre mere, kan vores kundeservice kontaktes på power@clever.dk og 58 30 22 00 alle hverdage mellem kl. 9:00 - 15:00.

Vinterpakken

Indefrysningsordningen kort fortalt

Energipriserne har været historisk høje i år. Det betyder, at mange danskere har svært ved at betale deres regninger til gas, fjernvarme og elektricitet.

Derfor har Folketinget indgået en aftale, som kaldes indefrysningsordningen.
Som navnet antyder, betaler du kun en del af din energiregning nu og indefryser resten. Den indefrosne del skal du så betale på et senere tidspunkt.

Få rabat – slip for tilbagebetaling

Du får flere fordele hos os

Som elselskab får vi flere fordele, som vi giver videre til dig:

Først og fremmest kan vi adskille strømforbruget på Clever-ladeboksen og i din bolig, så du kun betaler for boligens del. Dermed slipper du for tilbagebetalingen, som du har i dag. 

Derudover får du den nyeste version af intelligent opladning på ladeboksen hjemme. Systemet tager højde for både elpris, CO2-aftryk og elnettets belastning, når det planlægger opladningen af din bil. Den besparelse, det giver, giver vi videre i form af rabat på vores opladningsabonnement.

Clever og fremtiden

En soleklar idé

Elbilerne er ikke grønnere, end den strøm, de kører på.
Men det er vigtigt for os at sige, at du ikke får certificeret grøn strøm med Clever Power.

Vi har i stedet valgt en anden retning, og er i gang med at skabe en bevægelse. I fællesskab kan vi nemlig sørge for, at der kommer mere vedvarende energi i det danske elnet.

I Clever har vi støttet opførelsen af en solcellepark på størrelse med 100 fodboldbaner. Det har vi gjort ved at forpligte os til at aftage strøm fra den i en 10-årig periode. De første solceller er begyndt at levere strøm til danske husstande, og i 2022 kommer de til at levere 38 gWh, hvilket svarer til knapt 5.000 danske husstande eller 190.000.000 km kørt i elbiler.

Jeg har elvarme – kan jeg få Clever Power?

Ja, du kan godt få Clever Power eller Clever Unlimited x Power inkl. de fordele, der følger med, selvom du har elvarme og dermed nedsat elafgift.

Jeg har solceller. Kan jeg få Clever Power?

Ja, du kan godt få Clever Power, når du har egenproduktion f.eks. med solceller eller vindmøller. 

Fra 1. januar 2023 kan vi nemlig skelne mellem, om du lader med din egenproducerede strøm eller elnettets strøm derhjemme. 

 

Du kan derfor få flere fordele med Clever Power

• Du får modregnet dit ladeboksforbrug 1:1, når du lader med strøm fra elnettet.

• Vi betaler dig for din egenproducerede strøm til en variabel pris uden moms, når du lader din bil med det.

• Få op til 100 kr. rabat hver måned på de fleste af Clevers ladeabonnementer med Intelligent Opladning.

 

Det betyder for dig

Når du lader din bil med din egenproduceret strøm, så betaler Clever, udover spotprisen i den givende time, en variable pris som i januar 2023 er på 27 øre/kWh (ekskl. moms). 

Det hele samles i din elregning. Det giver dig et overblik af dit strømforbrug for både bil og bolig, modregning af ladeboksforbruget og Clevers betaling af den egenproduceret strøm, som du har ladet din bil med. Du slipper derfor også for store udlæg og aconto. 

Hvis du f.eks. tilmelder dig i november 2022, vil du starte på vores elaftale 1. januar og få din første samlet regning med solceller (januars forbrug) i udgangen af februar 2023.

Hvilken rabat kan jeg få på mit Clever-abonnement?

Har du et Clever-abonnement med ladeboks hjemme, kan du få rabat på abonnementet, når du opretter en Clever Power-aftale. Rabatten bliver trukket på opladningsabonnementet og gives pr. elbilsabonnement.

Rabatten gives pr. husstand og pr. Clever Power-aftale og forudsætter, at du har ladeboks derhjemme og du bruger intelligent opladning via din Clever-app.

Størrelsen på rabatten afhænger af din bil- og abonnementstype:

  • Clever Unlimited elbil: 100 kr./md.

  • Clever Unlimited plugin-hybridbil: 60 kr./md.

  • Clever All-in-one elbil: 100 kr./md.

  • Clever All-in-one plugin-hybridbil: 60 kr./md.

Hvad er bindingsperioden for Clever Power?

Vi har ikke en binding på Clever Power. Du skal dog opsige med et varsel på løbende måned + en måned.

Vi har fravalgt bindingsperiode, fordi vi kun ønsker at holde på kunder, som gerne vil være en del af rejsen mod mere vedvarende energi sammen med os.

Kan jeg beholde mit nuværende elselskab?

Nej, du skifter elselskab til Clever, hvis du vælger Clever Power.

Når du opretter dig som kunde, sørger vi for at opsige din nuværende el-aftale hos dit elselskab, så hele din husstands strøm kommer fra Clever Power.

Vær opmærksom på, om du stadig er i en bindingsperiode hos din nuværende elleverandør. I så fald starter dit Clever Power abonnement først når den periode udløber.

Hvad er indkøbspriser, og hvad vil de koste mig?

Når vi siger indkøbspris, mener vi den rene pris, som vi køber din strøm til på elbørsen. Det vil sige, det som strømmen koster, uden tariffer, afgifter og omkostninger.

Det er ikke alle, der ved det, men prisen på strøm stiger og falder faktisk time for time, døgnet rundt. Tidligere har du formentlig betalt en fast pris for dit forbrug, uanset hvornår du brugte strømmen. Men med moderne elmålere, som kan registrere og sende dit forbrug time for time, kan du nøjes med at betale det, som strømmen koster, når du bruger den.

Din elregning består af tre dele Vi sender din elregning til dig en gang om måneden. Elregningen består af tre overordnede elementer, nemlig dit abonnement, dit elforbrug og andre omkostninger:

Dit abonnement er en fast omkostning, du betaler, som bl.a. dækker vores administrationsomkostninger.

Dit elforbrug udgøres af den mængde strøm, du har brugt i perioden. Vi matcher dit forbrug time for time med priserne fra Nord Pool spot.

Andre omkostninger er opkrævninger fra dit netselskab og staten, som vi skal opkræve. De består blandt andet af afgifter, distributionsomkostninger og målerhåndtering.

Brug strømmen, når den er billigst  Elprisen er oftest lavest fra sent på aftenen til tidligt om morgenen, hvor strømforbruget er lavere. Her kan forbruget ofte dækkes af billig vind- og vandkraft. Du kan med fordel flytte dit forbrug til disse tidspunkter og dermed få den skarpest mulige pris på din strøm. 

Omvendt er elprisen oftest højest senere på morgenen og tidligere på aftenen, hvor strømforbruget er højere, fordi vi fx laver mad eller bruger opvaskemaskinen og tørretumbleren. Her er det derfor nødvendigt at producere mere elektricitet via fx kul- og gaskraft, som er noget dyrere – og som desuden har et meget højere CO2-aftryk. Prisen kan faktisk være flere gange højere på det dyreste tidspunkt sammenlignet med det billigste tidspunkt.

Du kan se de daglige prisudsving og det kommende døgns elpriser her

Hvorfor tilbyder I ikke fastprisaftaler?

Vi mener, at vi kan give dig den bedste og mest fair pris på elmarkedet, ved at sælge dig strømmen til det, den rent faktisk koster, når du bruger den.

Vi fakturerer udelukkende for tre ting:

  • Dit faktiske forbrug hver måned

  • Abonnementet

  • Handelsomkostning, transport og afgifter til staten

Intelligent opladning

For at få rabat på dit Clever-abonnement i kombination med Clever Power, skal du slå intelligent opladning til i vores app.

Intelligent opladning betyder, at vi kan lægge en intelligent ladeplan for dig som tager højde for både elpris, CO2-aftryk og elnettets belastning. Det giver os en besparelse.

En del af den besparelse giver vi tilbage til dig. For at få rabatten skal du have intelligent opladning slået til i Clevers app.

Det er nemt at bruge intelligent opladning: du skal bare indstille dit afgangstidspunkt og opladningsbehov – så klarer intelligent opladning resten.

Du er selvfølgelig altid i stand til at starte opladningen med det samme, hvis du har brug for det. Du kan nemt skippe eller udskyde dagens intelligente ladeplan i vores app, uden at skulle slå intelligent opladning helt fra.

Kan jeg få strøm til en fast pris pr. kWh?

Nej, hos Clever Power betaler du det, strømmen koster, når du bruger den.

Det er der to gode grunde til:

1. Du bliver belønnet for at bruge grøn strøm

Fordi sol og vind er gratis, er strøm, der stammer fra solceller og vindmøller, som udgangspunkt billigere end strøm, der bliver produceret af fx kul eller gas. Derfor bliver du belønnet med billigere strømpriser, når du flytter dit strømforbrug til tidspunkter, hvor strømmen er grønnest. Derfor kan du med fordel flytte dele af dit strømforbrug, fx opvask og tørretumbling, til den tid på døgnet.

Med en fast pris er der derimod intet incitament for at ændre sine vaner. Det er bekvemt, men ikke særlig klimabevidst – og det vil vi gerne ændre på. 

2. Du slipper for aconto og overpriser

Fordi du betaler det, som strømmen koster, når du bruger den, og bliver opkrævet for dit forbrug på månedsbasis, slipper du for store aconto-regninger fire gange om året. Samtidig slipper vi for at gætte os til, hvad strømmen vil koste det næste kvartal. Det betyder, at du ikke betaler unødigt meget for din strøm, hvis vi gætter forkert.

Derudover betaler du kun det månedlige abonnement, som vi bl.a. bruger til administration og til at sikre mere grøn strøm i det danske elnet.

Får jeg grøn strøm med Clever Power?

Du får ikke certificeret grøn strøm med Clever Power. Vi har i stedet valgt en anden retning for at få mere vedvarende energi ind i det danske elnet.

Grønne certifikater rykker mindre 

Certificeret grøn strøm betyder, at der er "dækning" for, at dit strømforbrug kan matches af vedvarende energikilder.

Det betyder groft sagt, at et elselskab køber certifikater hos fx en vindmøllepark, så de kan vise, at deres kunders forbrug kommer fra den park. Der er kun en vis mængde certifikater til rådighed, og de kan sagtens komme fra en solcellepark, der har mange år på bagen.

I Clever udfordrer vi denne tankegang. Så i stedet for at bruge penge på at støtte energiproduktion, der allerede er bygget, vil vi hellere bruge dem på at sikre, at der bliver bygget nye anlæg, der kan øge andelen af grøn strøm i det danske elnet. Dem kan man ikke købe certifikater fra endnu.

På den måde er din strøm altså ikke certificeret grøn. Men fordi strømmen i elnettet er den samme for alle, uanset hvilket el-produkt de køber, er den omvendt heller ikke mindre grøn end din nabos. Derimod er du som kunde i Clever Power med til at sikre, at både du og din nabo får mere grøn strøm på sigt. 

Første stop på rejsen er opførelsen af en ny solcellepark ved Tryggevælde på Sjælland. Parken dækker et areal svarende til cirka 100 fodboldbaner og vil levere energi til elnettet i foråret 2022.

Hvordan påvirker det nye forbrugsbaseret energitillæg min aftale med Clever Power?

Din Clever Power-aftale bliver ikke påvirket af det nye forbrugsbaseret energitillæg, da det er baseret på din ladeboksaftale til elbilen. Det vil sige, at energitillæg er baseret på, hvor meget du lader din elbil og vil fremgå af din Clever-regning til elbil (ikke din Clever Power-regning). Din elregning for husstanden (Clever Power-regningen) er en seperat regning, som kun omhandler dit elforbrug i husstanden og dermed ikke påvirket.